Treningi umiejętności społecznych

Trening jest autorskim programem. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników.

team-386673_1280W trakcie spotkań pracujemy nad określaniem swoich mocnych stron i umiejętności, poznawania i wyrażania emocji i potrzeb, nawiązywanie relacji w grupie, rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Wykorzystujemy gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne,  elementy ART- Treningu Zastępowania Agresji,  dialog motywujący.

Przed dołączeniem do grupy wymagane są 2 konsultacje: 1. z rodzicem i 1. z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.     

 Prowadzimy nabór ciągły do grup bezpłatnych oraz płatnych. 

  Zapisy: kontakt@centrumingenium.pl, tel.: 515 260 665

  Dodatkowe pytania można uzyskać pod numerem telefonu 515 260 631