Stowarzyszenie

IGNENIUM Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych powstało w 2009 roku z SZAFA- Oddział Terenowy przy Stowarzyszeniu SPOZA, który działał od 2003r.

Jesteśmy specjalistami, którzy chcą nieść pomoc osobom, które jej potrzebują. W ramach Stowarzyszenia INGENIUM prowadzimy bezpłatną, jak i odpłatną pomoc dla osób w trudnej sytuacji.

Od 2003 do 2013 roku prowadzona była przez nas świetlica socjoterapeutyczna SZAFA.

Od 2012 roku prowadzimy Centrum  INGENIUM, które zajmuje się kompleksowo wsparciem rodziny, zarówno na gruncie poradnictwa jak i psychoterapii. Pomoc znajdą u nas rodzice mający trudności wychowawcze z dziećmi, często niepewnie poruszający się w obszarach takich jak używki, rozwój emocjonalny czy psychoseksualny, młodym ludziom służymy wsparciem w polepszeniu relacji z rówieśnikami, odkrywaniu swoich potencjałów i mocnych stron. Wspieramy także profesjonalistów dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem.