Psychoterapia uzależnień

Zapraszamy na  spotkania z psychoterapeutą uzależnień.

  • konsultację dla młodzieży i rodziców,
  • poradnictwo,
  • psychoterapię uzależnień  dla dzieci i  młodzieży oraz osób dorosłych.

Oferta jest przede wszystkim skierowana dla osób:

  • używających narkotyków (nieuzależnionych);
  • uzalażnionych behawioralnie (m.in. komputer, Internet, hazard);
  • dla rodzin osób uzależnionych bądź współuzależnionych;
  • uzależnionych od narkotyków czy też alkoholu oraz leków;
  • oraz zapraszamy na konsultację i psychoterapię osoby z syndromem DDA, MDDA.