Psychoterapia dzieci i młodzieży

Twojemu dziecku trudno przestrzegać norm i zasad, często wchodzi w konflikty z rówieśnikami, zdiagnozowano u niego ADHD lub Zespół Aspergera? Być może twoje dziecko jest nieśmiałe, trudno mu powiedzieć swoje zdanie, brak mu inicjatywy, nie potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji? Dziecko przeżywa stratę (rozwód rodziców, śmierć osoby bliskiej)? W Twojej rodzinie była przemoc, której dziecko doświadczyło lub było świadkiem?

Oferujemy profesjonalną kompleksową pomoc dla całej rodziny. Indywidualna terapia dziecka  (od 6 roku życia) i młodzieży poprzedzona jest diagnozą trudności dziecka.

  • Terapia dziecka-ofiary lub świadka przemocy. just-talking-1439159 (2)
  • Terapia ADHD, Zespołu Aspergera.
  • Terapia dziecka nieśmiałego, lękowego.
  • Terapia zaburzeń zachowania.
  • Terapia dziecka w kryzysie (rozwód, żałoba, dojrzewanie).
  • Terapia dzieci i młodzieży po hospitalizacji psychiatrycznej.
  • Terapia dzieci i młodzieży uzależnionej.

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie trwania terapii odbywają się spotkania dla rodziców/opiekunów. Jeżeli wymaga tego terapia odbywają się  konsultacje, w których uczestniczy cała  najbliższa  rodzina pacjenta.

„Z małym pacjentem pracujemy niedyrektywnie poprzez zabawę. Podążamy, obserwujemy, poznajemy jego świat. Młodzieży pokazujemy alternatywy, wspieramy w podejmowaniu decyzji, jesteśmy tuż obok. Z rodzicami wspólnie szukamy rozwiązań”.

 

Informujemy, że z uwagi na ogromne zainteresowanie mieszkańców Pragi Południe bezpłatną psychoterapią dziecka w 2021  zapisujemy chętnych na listę oczekujących na rok 2022.