Małgorzata Dybicka

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
psychoterapeuta uzależnień

gosia

W Centrum INGENIUM prowadzę:

 • psychoterapie uzależnień;
 • psychoterapie z osobami współuzależnionymi oraz
  z syndromem DDA;
 • psychoterapie poznawczo – behawioralną;
 • konsultacje psychologiczno-pedagogiczne;
 • trening kontroli złości;
 • grupy wsparcia.


Na psychoterapię zapraszam każdego, kto:

 •  odczuwa zagubienie, smutek, spadek energii,
 • doświadcza poczucia osamotnienia, pustki, braku celu w życiu,
 • miewa stany depresyjne, brakuje mu radości, nie czuje się szczęśliwy,
 • doświadcza nadmiernego stresu lub kłopotów ze snem,
 • cierpi na zaburzenia osobowości (np. borderline)
 • odczuwa lęk i niepokój,
 • cierpi na nerwicę,
 • boryka się z natrętnymi myślami lub obsesyjnymi zachowaniami (np. OCD),
 • cierpi na różnego rodzaju fobie,
 • cierpi na zaburzenia psychosomatyczne,
 • potrzebuje wsparcia w kryzysowych momentach swojego życia (np. rozwód, żałoba),
 • przeżywa problemy rodzinne,
 • spotyka się z brakiem zrozumienia na co dzień,
 • cierpi z powodu niskiego poczucia własnej wartości lub ma trudność w akceptacji siebie,
 • miewa trudności w komunikacji i nawiązywaniu relacji z ludźmi,
 • pragnie zrozumieć swoje emocje lub lepiej nad nimi panować,
 • chce wprowadzić różne zmiany w życiu lub podjąć ważne decyzje,
 • pragnie mieć większy wpływ na własne życie lub poprawić jego jakość,
 • chce lepiej poznać siebie i zadbać o swój wewnętrzny rozwój.

Doświadczenie:

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalizacja pedagogika resocjalizacyjna). W Instytucie Psychologii Zdrowia PTP ukończyłam specjalistyczne studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Specjalistyczne Studium w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych w zakresie specjalista psychoterapii uzależnień. W Towarzystwie Terapii Motywującej ukończyłam specjalistyczne szkolenie z dziedziny terapii osób uzależnionych, jak i doznających przemocy. Posiadam także certyfikat specjalisty ds. pracy z osobami z syndromem DDA oraz w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ze spektrum Autyzmu. Uczestniczyłam w kursie trenerskim interwencji poznawczo – behawioralnej ART® W trakcje pracy zawodowej ukończyła wszelkie specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki HIV/AIDS oraz leczenia uzależnień, jak i współuzależnień. Jestem także specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz edukatorem rodzinny.

Od 2005 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem MONAR jako psychoterapeuta uzależnień. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych, prelekcji dla rodziców, jak i kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki uzależnień, treningu umiejętności społecznych,  socjoterapii jak i konsultacji zarówno dla rodziców, jak i młodzieży borykającej się z trudnościami. W pracy zawodowej wspiera także osoby z trudnościami dnia codziennego poprzez interwencje kryzysową, jak i wsparcie terapeutyczne. Doświadczenie zawodowe obejmuje psychoterapię indywidualną i grupową osób uzależnionych, psychoterapie poznawczo – behawioralną, konsultacje i poradnictwo w zakresie problemów wychowawczych i rodzinnych, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, profilaktycznych oraz rozwijających umiejętności interpersonalne. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji w szkole poznawczo – behawioralnej z dialogiem motywującym. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Moja codzienna praca jest poddana stałej superwizji.