Dominika Szabat

Dominika Szabat

Pedagog

Doświadczenie:

Ukończyłam Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna oraz Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczna na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika.

Ponadto poszerzyłam swoją wiedzę poprzez udział w kursach i szkoleniach, między innym w „Poznawczo-behawioralnym kursie kształtowania umiejętności i zastępowania agresji dziecka” (uzyskany certyfikat trenerski AMITY StART), 3-modułowym kursie bazowym „Terapia Behawioralna
w teorii i praktyce” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Behawioralnej, Treningu Umiejętności Społecznych – terapii grupowej dla dzieci ze spektrum autyzmu, AAC – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (I i II stopień) oraz konferencjach, między innymi „Szkoła z Zespołem Aspergera”, „Autyzm od wewnątrz. Budowanie potencjału i samodzielności osób z ASD”.
Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyłam pracując w różnych placówkach zajmujących nauczaniem, wychowaniem i terapią, szczególnie w Schronisku dla Nieletnich, Przedszkolu Integracyjnym, Ośrodku Terapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz prowadząc domową erapię pedagogiczną.

Pracę pedagoga traktuję jako swoistą misję, której celem jest jak największa samodzielność dziecka, szczególnie w kwestii dokonywania wyborów, samodzielnego myślenia, samodzielnego zdobywania wiedzy. Pracując z dzieckiem staram się wyposażyć go w szereg umiejętności, które są niezbędne w procesie uczenia się, w funkcjonowaniu w życiu społecznym, prawidłowym rozwoju emocjonalnym.
Każde dziecko jest inne – ma swoje trudności, marzenia, dlatego uważam, że indywidualne, dynamiczne podejście jest kluczem do owocnej pracy pedagogicznej. Podstawą relacji jaką staram się stworzyć z dzieckiem jest szacunek i zaufanie.