Michał Piskorski

Psycholog, Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.

Jestem absolwentem wydziału nauk społecznych Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego, gdzie uzyskałem dyplom psychologa ( specjalizacja biznes i przedsiębiorczość ) . Obecnie jestem w procesie certyfikacji na Specjalistę psychoterapii uzależnień. Ukończyłem Szkołę Specjalistów Psychoterapii Uzależnień Brok Care, akredytowaną przez PARPA, uczestniczyłem w szkoleniu z wykorzystania psychoterapii humanistyczno – doświadczeniowej w pracy z osobami uzależnionym organizowanym przez Ośrodek INTRA , oraz wykorzystania treningu uważności jako metody pracy z nawrotami Fundacji ETOH.

Doświadczenie zawodowe w pracy i prowadzeniu terapii grupowej, terapii indywidualnej osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji, i zachowań, osób współuzależnionych, a także osób z rodzin z problemem alkoholowym (DDA) zdobyłem w Ambulatoryjnym Zespole Leczenia Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Stacjonarnym Ośrodku Readaptacyjno – Rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, oraz grupach wsparcia.

Zapraszam do kontaktu osoby od 15 r.ż., uzależnione chcące podjąć, lub kontynuować terapię, osoby które zastanawiają się, lub są zaniepokojone sposobem, częstotliwością używania przez siebie różnych substancji, bądź podejmowanych aktywności i zachowań, osoby współuzależnione oraz DDA.