Terapia rodzinna

Terapia rodzinna obejmuje nie tylko osobę, która zmaga się z pewnymi trudnościami, ale również jej najbliższe osoby. Praca nad problemem skupia się na zrozumieniu relacji w rodzinie, przedstawieniu i omówieniu punktu widzenia każdego z członków. Odnalezienie zrozumienia i wsparcia wśród najbliższych może być motorem do zmian wszystkich członków rodziny a przede wszystkim pozytywnie wpłynąć na osobę, która zmaga się z trudnościami. Każdy człowiek jest elementem systemu rodzinnego, który bezpośrednio go kształtuje i wpływa na jego decyzje.

Spotkania terapeutyczne trwają 90 minut i są prowadzone przez dwóch terapeutów.
Spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie, uczestniczy w nich cała rodzina.

Terapeuci rodzinni: Julita Kulik, Joanna Warakomska