Trening Umiejętności Społecznych

odpłatny  2021 r.

I Grupa 6-8 lat 

Środa, godzina: 14.30-15.30

Pierwsze spotkanie: 15 września 2021 r. po zebraniu grupy.

Planowana ilość spotkań to 12.    

II Grupa 9-11 lat

Środa, godzina:15.45- 16.45

Pierwsze spotkanie: 15 września 2021 r. po zebraniu grupy.

Planowana ilość spotkań to 12.

III Grupa 6-8 lat

Środa, godzina: 17 – 18 

Pierwsze spotkanie: 15 września 2021 r. po zebraniu grupy.

Planowana ilość spotkań to 12.

Trening jest autorskim programem. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie spotkań pracujemy nad określaniem swoich mocnych stron i umiejętności, poznawania i wyrażania emocji i potrzeb, nawiązywanie relacji w grupie, rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Wykorzystujemy gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne,  elementy ART- Treningu Zastępowania Agresji,  dialog motywujący.

Przed dołączeniem do grupy wymagane są 2 konsultacje: 1  z rodzicem i 1 z dzieckiem (tymczasem on line). Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Prowadzący: Dominika Szabat, Irena Lengiewicz

kontakt@centrumingenium.pl, tel.: 515 260 665

Dodatkowe pytania można uzyskać pod numerem telefonu 515 260 631

Koszt treningu: 50 zł x 12h = 600 zł

Płatność przelewem na konto za całość min 7 dni przed rozpoczęciem treningu.

 

Posted in Bez kategorii, dziecko, młodzież, warsztat.