Marta Morawska

W chwili obecnej przebywa na urlopie.

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapii MABOR, gdzie uczę się prowadzenia terapii w nurcie integracyjnym z naciskiem na podejście systemowe. Szkolenie to jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Swoje doświadczenie zdobywałam w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP, gdzie uczestniczyłam w terapii rodzin jako członek Zespołu Reflektującego; w Stowarzyszeniu Aslan, gdzie jako stażysta prowadziłam konsultacje psychologiczne oraz grupy : psychoterapeutyczną, socjoterapeutyczną oraz psychoedukacyjną dla młodzieży. W trakcie studiów odbyłam praktyki w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zdobywałam doświadczenie terapii środowiskowej w Instytucie Rozwoju Terapii Autyzmu oraz uczestniczyłam w stażu jako konsultantka Telefonu Zaufania 116 111 prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Zapraszam do kontaktu osoby po 16 r.ż, które chcą pracować nad rozpoznawaniem i wyrażaniem swoich emocji, budowaniem satysfakcjonujących relacji, wzmocnieniem poczucia własnej wartości, dbaniem o własne potrzeby.