GRUPA WSPARCIA DLA DZIECI (10-12 lat)

Zapraszamy dzieci w wieku 10-12 lat, które doświadczyły bądź doświadczają  kryzysu związanego z sytuacją pandemii, na spotkania grupowe, których celem jest:

– odreagowywania napięcia emocjonalnego związanego z niestabilną sytuacją;

odreagowywania napięcia emocjonalnego związanego z rodzinnymi kryzysami (konflikty między rodzicami, rozwód, separacje);

– wsparcie w adaptowaniu się do powrotu do szkoły;

– rozwijanie umiejętności rozumienia i radzenia sobie z trudnymi emocjami;

– stworzenie bezpiecznej przestrzeni na wyrażanie własnych uczuć;

– uświadomienie własnych potrzeb i rozwijanie umiejętności ich komunikowania;

– wypracowanie sposobów radzenia sobie ze stresem.

Termin: piątki, godzina 17.00-19.00 (10 spotkań);

 Planowany termin pierwszego spotkania- 3 września 2021 r.

Prowadzący: Aneta Brzozowska  i Joanna Warakomska

Spotkania są bezpłatne.

Pierwszeństwo mają osoby z terenów rewitalizacji (zał. 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawa).

Zapisy: kontakt@centrumingenium.pl lub telefonicznie 515 260 665


Spotkania odbywają się w Centrum INGENIUM, Warszawa – Praga Południe.

Posted in Bez kategorii, dziecko, grupa wsparcia.