Bezpłatna pomoc dla Warszawy 2018-21

W ramach projektu Centrum Ingenium- poradnictwo rodzinne współfinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy zapraszamy mieszkańców Warszawy do skorzystania z bezpłatnej pomocy terapeutycznej i psychologicznej w latach 2018-2021.

Projekt kierujemy do rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, w tym rodziny zastępcze i adopcyjne, w szczególności niepełne lub wielodzietne, ubogie i zagrożone marginalizacją zamieszkałe teren m. st. Warszawa w szczególności z obszarów zalecanej szczególnej koncentracji działań w poszczególnych dzielnicach (zał 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

W ramach projektu zapraszamy na:

 • konsultacje
 • wsparcie rodzin
 • psychoterapię- zapisy na 2020 rok
 • terapię uzależnień
 • terapię dzieci i młodzieży
 • poradnictwo kryzysowe
 • warsztaty dla rodziców- 23.03 i 18.05
 • grupy wsparcia
  • dla dzieci klasa 4-5 w sytuacji okołorozwodowej, środy 16-17.30, start 13.03
  • grupa dla współuzależnionych kobiet od 11.05
 • terapię rodzin- od 2021 roku
 • VIT- wideotrening komunikacji
 • PWR- Program Wzmacniania Rodziny- od 13.03

Informacje o konkretnych działaniach i terminach podawane będą na bieżąco.

Posted in Bez kategorii.