Ursynów bezpłatne grupy dla dzieci 11-15 lat.

Zapraszamy do udziału mieszkańców dzielnicy Ursynów
m.st.Warszawy w projekcie: Bliżej siebie dalej od przemocy.

TRWA NABÓR !!!

Odbiorcy:

Dzieci i młodzież w wieku 11-15lat, którzy mają trudności w relacjach z rówieśnikami, z powodu agresywnych zachowań oraz ich rodzice. Podczas spotkań będziemy poznawać swoje mocne strony, rozwijać umiejętności skutecznego komunikowania swoich myśli i potrzeb, lepiej się dogadywać z innymi. Planujemy stworzyć dwie małe grupy do 6 uczestników w każdej, w przedziałach wiekowych:

  • grupa wakacyjna  (12h) 24-29 sierpnia , w godzinach: 10.00-12.00
    dla osób w wieku 11- 12 lat,
  • grupa jesienna (12h)  od IX piątki w godzinach: 16.00-17.00 dla osób w wieku 13-15 lat .

Formy bezpłatnego wsparcia:

  • Konsultacje kwalifikujące do udziału w projekcie – od maja 2020.
  • Grupy wsparcia dla dzieci (po 12 h) .
  • Warsztaty dla rodziców – trzy spotkania po 5h

Zapisy:
Prosimy o kontakt w celu ustalenia terminów konsultacji :
515 260 665  lub kontakt@centrumingenium.pl

Warsztaty będą odbywać się w zaprzyjaźnionym ze Stowarzyszeniem gabinecie terapeutycznym GAJ ul.Magellana 11 m 48

Projekt jest realizowany dzięki finansowaniu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

fot.freeimages.com

Posted in Bez kategorii, dziecko, grupa wsparcia, rodzic, terapia, warsztat.