Ursynów bezpłatne grupy dla dzieci 11-15 lat.

Zapraszamy do udziału mieszkańców dzielnicy Ursynów
m.st.Warszawy w projekcie: Bliżej siebie dalej od przemocy.

TRWA NABÓR !!!

Odbiorcy:

Dzieci i młodzież w wieku 11-15lat, którzy mają trudności w relacjach z rówieśnikami, z powodu agresywnych zachowań oraz ich rodzice. Podczas spotkań będziemy poznawać swoje mocne strony, rozwijać umiejętności skutecznego komunikowania swoich myśli i potrzeb, lepiej się dogadywać z innymi. Planujemy stworzyć dwie małe grupy do 6 uczestników. 
Ruszamy we wrześniu jedna grupa w czwartki popołudniu (12 godzinnych spotkań), a druga w  sobotnie poranki (4 x 3-godzinne spotkania) . 

Formy bezpłatnego wsparcia:

  • Konsultacje kwalifikujące do udziału w projekcie – od maja 2020.
  • Grupy wsparcia dla dzieci (po 12 h) .
  • Warsztaty dla rodziców – trzy spotkania po 5h

Zapisy:
Prosimy o kontakt w celu ustalenia terminów konsultacji :
515 260 665  lub kontakt@centrumingenium.pl

Warsztaty będą odbywać się w zaprzyjaźnionym ze Stowarzyszeniem gabinecie terapeutycznym GAJ ul.Magellana 11 m 48

Projekt jest realizowany dzięki finansowaniu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

fot.freeimages.com

Posted in Bez kategorii, dziecko, grupa wsparcia, rodzic, terapia, warsztat.