Dziecko w rozstaniu – bezpłatne warsztaty dla rodziców rozstających się

Warsztat skierowany do rodziców, którzy myślą, są w trakcie lub po rozwodzie (ew. po rozstaniu, w separacji). Będzie miał charakter psychoedukacyjny, a poruszana tematyka będzie dotyczyła głównie roli dziecka w konflikcie okołorozwodowym, rozumienia zachowań dzieci, doświadczanych przez nich emocji związanych z adaptacją do nowej sytuacji. Jedno spotkania warsztatowe w sobotę 16 października 2021 w godzinach 09.00-14.00. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego warsztat odbędzie się on-line na platformie zoom.
Prowadzące: Julita Kulik i Anna Raczkiewicz

Warsztaty bezpłatne dla mieszkańców Pragi Południe w ramach projektu Centrum Ingenium – działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga – Południe. Zadanie współfinansuje Zarząd Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy. 

Posted in dziecko, rodzic, warsztat.