Warsztaty dla rodziców rozstających się

Warsztat skierowany do rodziców, którzy myślą, są w trakcie lub po rozwodzie (ew. po rozstaniu, w separacji). Będzie miał charakter psychoedukacyjny, a poruszana tematyka będzie dotyczyła głównie roli dziecka w konflikcie okołorozwodowym, rozumienia zachowań dzieci, doświadczanych przez nich emocji związanych z adaptacją do nowej sytuacji. Dwa spotkania warsztatowe w soboty.
Daty: 28.03.2020 i 25.04.2020 w godzinach 9.00-12.00
Prowadzące: Julita Kulik i Sylwia Ściegienko.

Warsztaty bezpłatne dla mieszkańców Warszawy w ramach projektu Centrum Ingenium- poradnictwo rodzinne współfinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy. Pierwszeństwo dla rodziców, których dzieci biorą udział w grupie wsparcia.

Posted in dziecko, rodzic, warsztat.