VIT

Wideotrening Komunikacji -VIT

Co to takiego:

To krótki intensywny trening, sposób doskonalenia umiejętności komunikowania się poprzez pracę z kamerą. Skupia się tylko na pozytywach.

Dla kogo:

Dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, opiekunów, osób pracujących z grupami, którzy chcą lepiej się komunikować w rodzinie albo/i w instytucji. Chcą tworzyć dobre relacje w grupie i w rodzinie.

Jakie korzyści daje rodzinie:

–        poprawa relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem oraz między rodzicami;

–        zrozumienie z czego wynikają pewne zachowania;

–        poznanie własnego sposobu komunikowania się rodziny,

–        poprawę zachowania u dzieci,

–        wzrost poczucia bezpieczeństwa w rodzinie;

–        zwiększenie przyjemności i satysfakcji ze wspólnego spędzania czas;

–        zwiększenie swoich umiejętności rodzicielskich;

Jakie korzyści daje nauczycielom/wychowawcom, opiekunom:

–        poprawa zachowania wśród uczniów

–        poznanie własnego stylu pracy

–        udoskonalenie struktury lekcji

–        dobranie efektywnych sposobów komunikacji z każdym z uczniów i z całą klasą

–        wzmocnienie własnej autoprezentacji

–        zwiększenie pewności siebie

–        zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Jak wygląda trening:

W rodzinie trener przychodzi w ciągu dnia i nagrywa codzienną sytuację rodzinną, ok 15 minut.

W kolejnym tygodniu ogląda i omawia wraz z rodziną przygotowany materiał filmowy (ok 3 minuty wybranych ważnych sytuacji) – samo omówienie to ok 1h.

O ilości nagrań decyduje rodzina.

Średni czas trwania to 3-4 miesiące. Aby udało się zrealizować cele zalecane są minium 3 nagrania. Choć to sprawa bardzo indywidualna dla każdej rodziny.

W instytucji przed rozpoczęciem nagrań ważna jest zgoda dyrekcji oraz rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach na nagranie materiału. (jeśli rodzice nie wyrażają zgody, jest możliwość nagrania samego prowadzącego, jednak efekt może być mniejszy).

Następnie trener przychodzi na lekcje/zajęcia/zebranie i nagrywa ok  15-20 minutowy film.

W kolejnym tygodniu ogląda i omawia wraz osobą przygotowany materiał filmowy (3-5 minut wybranych ważnych sytuacji- czas trwania omówienia ok 1h.

O ilości nagrań decyduje osoba, która chce być filmowana.

Średni czas trwania to 3-4 miesiące. Aby udało się zrealizować cele zalecane są minium 3 nagrania. Choć to sprawa bardzo indywidualna dla każdej osoby.

Ważne:

Wszystkie nagranie są własnością osoby, która jest nagrywana. Nikt bez jej zgody nie może oglądać, udostępniać materiału filmowego. Trenera obowiązuje tajemnica zawodowa.