OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Trening Umiejętności Społecznych dla młodzieży 13-15 lat- odpłatny

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży gimnazjalnej i chodzącej do 7,8 klasy. Zapraszamy tych, którzy z różnych powodów mają trudności w relacjach z rówieśnikami i/ lub dorosłymi,  chcą lepiej rozumieć siebie i tego, co się dzieje w trakcie dorastania, poradzić sobie z trudnymi emocjami.

Trening jest autorskim programem. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie spotkań pracujemy nad określaniem swoich mocnych stron i umiejętności, poznawania, wyrażania emocji i potrzeb, nawiązywanie relacji w grupie, umiejętnością rozwiązywaniem trudnych sytuacji.

Wykorzystujemy gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne,  elementy ART- Treningu Zastępowania Agresji,  dialog motywujący.

Prowadzący: Aneta Brzozowska, Tomasz Szustakiewicz

Czas trwania: 3.01.2018r. do 21.03.2018r.

Ilość spotkań: 12, środa g.17-18

Koszt: 50zł x 12 spotkań -600 zł

Przed dołączeniem do grupy wymagane są 2 konsultacje: 1  z rodzicem i 1 z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Zapisy przyjmujemy drogą: mailową  kontakt@centrumingenium.pl lub telefonicznie 515 260 665

Posted in Bez kategorii.