Grupy rozwojowo – terapeutyczne

w tym trening umiejętności społecznych, gry i zabawy interakcyjne, elementy terapii poznawczo – behawioralnej i motywującej.

 

I Grupa 6-8 lat

Środa, godzina 15.00 – 16.00

Pierwsze spotkanie:  20 kwietnia 2022r.

Planowana ilość spotkań to 12. 

II Grupa 9 – 11 lat

Środa, godzina 16.15 – 17.15

Pierwsze spotkanie: 20 kwietnia 2022r.

Planowana ilość spotkań to 12. 

III Grupa 12 – 15 lat

Środa, godzina 17.30 – 18.30

Pierwsze spotkanie: 20 kwietnia 2022r.

Planowana ilość spotkań to 12. 

III Grupa 6 – 8 lat

Piątek, godzina 17.00 – 18.00

Pierwsze spotkanie: 22 kwietnia 2022r.

Planowana ilość spotkań to 12. 

Trening jest autorskim programem. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie spotkań pracujemy nad określaniem swoich mocnych stron i umiejętności, poznawania i wyrażania emocji i potrzeb, nawiązywanie relacji w grupie, rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Wykorzystujemy gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne,  elementy ART- Treningu Zastępowania Agresji,  dialog motywujący.

Przed dołączeniem do grupy wymagane są 2 konsultacje: 1  z rodzicem i 1 z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Prowadzący: Aneta Brzozowska, Dominika Szabat

Zapisy: kontakt@centrumingenium.pl, tel.: 515 260 665

Dodatkowe pytania można uzyskać pod numerem telefonu 509449756

Oferta jest bezpłatna dla mieszkańców Pragi Południe, projekt współfinansuje Urząd Dzielnicy Praga Południe M.St Warszawy.

Posted in dziecko, grupa wsparcia, młodzież, warsztat.