Trening Umiejętności Społecznych – bezpłatny Praga Płd.

W tym roku plany się trochę popsuły i znacznie zmieniły rytm naszych działań. Stąd grupy będą trochę inaczej zorganizowane czasowo. Być może też będzie realizowana on line.

Nie zmienia to tematu naszych zajęć ani pomysłowości.

Mamy w tym roku 4 grupy:

I Grupa 6-8 lat

Środa, godzina 15 – 16

Pierwsze spotkanie:  23 wrzesień 2020r.

Planowana ilość spotkań to 12

IV Grupa 15 – 19 lat

Poniedziałek, godzina 19 – 20

Pierwsze spotkanie: 21 września 2020r.

Planowana ilość spotkań to 12 po 1h.

II Grupa 9-11 lat

1 tydzień wakacyjny od 29.06 do 4.07.2020r.

godziny: 10 -12

Planowana ilość spotkań to 6 po 2h. Grupa zamknięta!

III Grupa 12-15 lat

Środa, godzina 16.00 – 17.30

Pierwsze spotkanie: 10 czerwca 2020r.

Planowana ilość spotkań to 8 po 1,5h. Grupa zamknięta!

Trening jest autorskim programem. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie spotkań pracujemy nad określaniem swoich mocnych stron i umiejętności, poznawania i wyrażania emocji i potrzeb, nawiązywanie relacji w grupie, rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Wykorzystujemy gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne,  elementy ART- Treningu Zastępowania Agresji,  dialog motywujący.

Przed dołączeniem do grupy wymagane są 2 konsultacje (na ten moment on line): 1  z rodzicem i 1 z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Prowadzący: Aneta Brzozowska,

Zapisy:

kontakt@centrumingenium.pl, tel.: 515 260 665

Dodatkowe pytania można uzyskać pod numerem telefonu 515 260 631

Oferta jest bezpłatna dla mieszkańców Pragi Południe, projekt współfinansuje Urząd Dzielnicy Praga Południe M.St Warszawy

Oferta jest bezpłatna, projekt współfinansuje Urząd Dzielnicy Praga Południe M.St Warszawy  LOGO_PRAGA_POLUD_biale_wspolfinansowanie

Posted in dziecko, grupa wsparcia, młodzież, warsztat.