Trening Umiejętności Społecznych

Dla kogo:

III Grupa 6-7 lat

Środa, godzina 15-16 

Pierwsze spotkanie: 11 wrzesień 2019r.

Planowana ilość spotkań to 12.    Grupa zamknięta!

I Grupa 9-11 lat

Środa, godzina 18-19

Pierwsze spotkanie: 10 kwietnia 2019r. 

Planowana ilość spotkań to 12.      Grupa zamknięta!

II Grupa 13-15 lat

Środa, godzina 19-20

Pierwsze spotkanie: 10 kwietnia 2019r. 

Planowana ilość spotkań to 12.      Grupa zamknięta!

Trening jest autorskim programem. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie spotkań pracujemy nad określaniem swoich mocnych stron i umiejętności, poznawania i wyrażania emocji i potrzeb, nawiązywanie relacji w grupie, rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Wykorzystujemy gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne,  elementy ART- Treningu Zastępowania Agresji,  dialog motywujący.

Przed dołączeniem do grupy wymagane są 2 konsulatcje: 1  z rodzicem i 1 z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Prowadzący: Aneta Brzozowska,  Tomasz Szustakiewicz

Zapisy:

kontakt@centrumingenium.pl, tel.: 515 260 665

Dodatkowe pytania można uzyskać pod numerem telefonu 515 260 631

Oferta jest bezpłatna dla mieszkańców Pragi Południe, projekt współfinansuje Urząd Dzielnicy Praga Południe M.St Warszawy

Oferta jest bezpłatna, projekt współfinansuje Urząd Dzielnicy Praga Południe M.St Warszawy  LOGO_PRAGA_POLUD_biale_wspolfinansowanie

Posted in dziecko, grupa wsparcia, młodzież, warsztat.