Nabór zakończony! Grupy rozwojowo – terapeutyczne

w tym trening umiejętności społecznych, gry i zabawy interakcyjne, elementy terapii poznawczo – behawioralnej i motywującej.

I Grupa 6-8 lat

Środa, godzina 14.30 – 15.30

Pierwsze spotkanie:  28 kwietnia 2021r.

Planowana ilość spotkań to 12. Brak miejsc.

II Grupa 9 – 11 lat

Środa, godzina 16 – 17

Pierwsze spotkanie: 28 kwietnia 2021r.

Planowana ilość spotkań to 12. Brak miejsc.

III Grupa 12 – 15 lat

Środa, godzina 17.30 – 18.30

Pierwsze spotkanie: 28 kwietnia 2021r.

Planowana ilość spotkań to 12. Brak miejsc.

Trening jest autorskim programem. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie spotkań pracujemy nad określaniem swoich mocnych stron i umiejętności, poznawania i wyrażania emocji i potrzeb, nawiązywanie relacji w grupie, rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Wykorzystujemy gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne,  elementy ART- Treningu Zastępowania Agresji,  dialog motywujący.

Przed dołączeniem do grupy wymagane są 2 konsultacje: 1  z rodzicem i 1 z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Prowadzący: Aneta Brzozowska, Dominika Szabat

Zapisy: kontakt@centrumingenium.pl, tel.: 515 260 665

Dodatkowe pytania można uzyskać pod numerem telefonu 515 260 631

Oferta jest bezpłatna dla mieszkańców Pragi Południe, projekt współfinansuje Urząd Dzielnicy Praga Południe M.St Warszawy

Oferta jest bezpłatna, projekt współfinansuje Urząd Dzielnicy Praga Południe

Posted in dziecko, grupa wsparcia, młodzież, warsztat.