Mieszkańcy Pragi Południe bezpłatna pomoc w 2022r.

Centrum Ingenium – to  projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa- Urząd Dzielnicy Praga Południe.

Centrum Ingenium prowadzi wielowymiarowe działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga – Południe.

Prowadzone będą bezpłatne działania takie jak:

Przewidziane w projekcie działania mogą odbywać się w trybie online poprzez komunikatory dostępne dla klientów.

Projekt realizowany do wyczerpania miejsc, ich ilość jest ograniczona. W przypadku braku miejsc po odbyciu konsultacji zostaniecie Państwo wpisaniu na listę osób oczekujących na kolejny projekt. Pierwszeństwo maja osoby  z rejonów ulic wskazanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Zapisy telefonicznie lub e-mailowo kontakt@centrumingenium.pl, przy zapisie prosimy o podanie numeru telefonu oraz imienia i nazwiska.

Zadanie będzie realizowane w sposób zapewniający dostępność w zakresie minimalnym osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarach dostępności: architektonicznej, informacyjno komunikacyjnej oraz cyfrowej, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami .