Sylwia Ściegienko

W chwili obecnej przebywa na urlopie.

Psycholog, diagnosta

lustrzani-022

Od 2006 roku pracuję z dziećmi i młodzieżą – wspieram w rozwoju i pomagam wydobywać ich wewnętrzne zasoby do zmagań z własnymi emocjami (np. wyrażanie złości, radzenie sobie z lękiem) lub z różnymi trudnościami życiowymi (np. zmiana funkcjonowania w relacjach rówieśniczych, radzenia sobie w sytuacji rozpadu rodziny). Z zachwytem obserwuję zmiany jakie następują w funkcjonowaniu dzieci, gdy pogłębiając relację terapeutyczną, dzielą się emocjami a jednocześnie stopniowo modyfikują swoje zachowania. Pracując z rodzicami uwrażliwiam ich na potrzeby, które stoją za reakcjami dziecka oraz pokazuję, jak mogą reagować na konkretne trudne zachowania, aby bazując na więzi z dzieckiem, wspierać je w rozwoju.

W Centrum INGENIUM prowadzę:

warsztaty dla rodziców.

Doświadczenie:

Mam doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa rodzinnego i wychowawczego (psycholog w Zespole Poradnictwa Rodzinnego PCPR) oraz indywidualnej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą m.in. praca w domu dziecka, praca w świetlicy socjoterapeutycznej. Prowadziłam warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz wspierałam rodziny po stracie najbliższych osób (pracując jako psycholog w Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych). Od kilku lat równolegle specjalizuję się w diagnozie psychologicznej m.in. opiniowanie dla Sądu Okręgowego w Warszawie.