Sylwia Korga

Psycholog

W Centrum INGENIUM prowadzi: treningi umiejętności społecznych

Doświadczenie:

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Stale podnosząca swoje kwalifikacje na studiach, kursach, szkoleniach i warsztatach. Od 2012 związana ze świetlicą socjoterapeutyczną w Stowarzyszeniu Wspólne Podwórko w Warszawie- w 2014 i 2015 wychowawca świetlicy. Współprowadziłam warsztaty dla rodziców z dziećmi z ADHD w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Aspergerem w Przystani Psychologicznej. Obecnie pracuję jako psycholog w przedszkolu gdzie prowadzę zajęcia grupowe dla dzieci oraz poradnictwo psychologiczne dla rodziców.

Szkolenia:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.
  • Pomoc socjoterapeutyczna dzieciom z rodzin alkoholowych.
  • Kurs: Terapia poznawczo- behawioralna dla dzieci i młodzieży- Centrum CBT.
  • Szkolenie: Zaburzenia psychoseksualne dzieci i młodzieży- Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
  • Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I i III.
  • Realizator programu „Przyjaciele Zippiego”.