Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia INGENIUM:
Prezes: Anna Raczkiewicz
Wiceprezes: Aneta Brzozowska
Skarbnik: Julita Kulik