rozwijanie potencjału

Ja-odkrywca mojego zawodu – warsztaty doradztwa zawodowego

Młodzi ludzie często nie wiedzą co chcą robić po ukończeniu szkoły. W trakcie zajęć uczniowie będą mogli odkryć swoje potencjały, mocne strony i predyspozycje zawodowe. Dowiedzą się również jakie stoją przed nimi możliwości zawodowe i edukacyjne.
Czas:  4 x 45 min. Wiek: 13-15 lat Koszt: 420 pln

Jak dogadać się ze starymi?

Rodzice i nastolatki to często kłótnie. Zajęcia mają na celu ułatwienie komunikacji z rodzicami. Jak rozmawiać z rodzicem, aby mnie wysłuchał? Jak zrozumieć o co chodzi dorosłym? Ćwiczenia ułatwiają postawienie się w roli rodzica, uczą aktywnego słuchania, formułowania swoich myśli.
Czas: 2 x 45 min  Wiek: 12- 15  Koszt: 250 pln

Jestem odważny

To znaczy, że wiem czego chcę od innych i od siebie. Jestem w porządku wobec innych, staram się postępować dobrze i mam tego świadomość. Warsztat uczy wyżej opisanej postawy oraz sposobu jej wyrażania, dzięki czemu uczniowie mogą się lepiej komunikować ze sobą oraz lepiej czuć w gronie rówieśników.
Czas: 2 x 45 min Wiek: 7- 15 lat Koszt: 250pln

Moje lekcje – moja kreatywność

Nauka i lekcje nie należą do przyjemnych rzeczy dla uczniów, dlatego pokazujemy niecodzienne formy zdobywania wiedzy. Uczniowie dowiedzą się jak działa ich umysł i jak go kształtować, by nauka była przyjemnością, jak organizować sobie naukę, by nie zajmowała pół nocy.
Czas: 2 x 45 min Wiek: 10- 15 lat Koszt: 250 pln