Przeciwdziałanie agresji

Przemoc mi nie pomaga

Warsztat dotyczy głownie radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi, swoją złością.W tym również pokazuje alternatywne metody rozwiązywania konfliktów. Uczniowie poprzez zabawy i ćwiczenia uczą się dobrej komunikacji, rozumienia percepcji swojej i drugiej osoby.
Czas: 2x 45 min Wiek: 7-15 Koszt: 250 pln

Mam problem, co z tym zrobić?

Spotkanie dotyczy trudnych sytuacji, w których coraz częściej znajdują się dzieci. Do kogo się zwrócić z prośbą o pomoc? Jak to zrobić, żeby pomoc była skuteczna? Na te pytania staramy się odpowiedzieć oraz nauczyć umiejętności proszenia o pomoc.
Czas: 45 min  Wiek:7- bez ograniczeń Koszt: 120 pln