Projekt Centrum INGENIUM

niebo

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne                   

Terapia dziecka

Psychoterapia                                                                                  LOGO_PRAGA_POLUD_biale_wspolfinansowanie

Terapia zajęciowa

Psychoterapia uzależnień

Terapia ręki

Trening Pewności Siebie

Program Wzmacniania Rodziny

Socjoterapia

Grupa wsparcia dla rodzicówlogo_kbdn

Projekt współfinansowuje

Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii

Zapraszamy na bezpłatną pomoc w Centrum INGENIUM ul. Meissnera 12

Zapisy na mail: kontakt@centrumingenium.pl

 Projekt realizowany jest od marca 2014r do grudnia 2014r.