profilaktyka uzależnień

Narkotyki mnie nie biorą

Celem warsztatu jest konfrontacja pomiędzy uczniami a narkotykami: jaki wpływ używki mają na człowieka a jaki my mamy wpływ na używki? Duży nacisk kładziemy na zwiększenie poczucia wartości oraz jak je bronić.
Czas: 2 x 45 min Wiek: 12-15 lat Koszt: 250 pln

Papieros mnie nie jara

To warsztat, w trakcie którego uczniowie sami wypowiadają argumenty za niepaleniem oraz tworzą dowolnie wybraną formę poprzez którą zaprezentują innym szkodliwość palenia. Celem tego rodzaju pracy jest wzbudzenie dysonansu i zachęcenie do zmiany nawyku oraz powstrzymania się od zaczynania.
Czas: 2 x 45 min Wiek: 12-15 lat Koszt: 250pln

Dziękuje nie pije

Poczucie wartości, wysoka samoocena, asertywność to główne cechy, które będziemy wzmacniać i kształtować z uczniami. Jak zadbać o siebie, by nie przekroczyć cienkiej granicy do alkoholu i nadal czuć się dobrze z rówieśnikami? Poprzez ćwiczenia i scenki uczniowie będą mogli nauczyć się magicznego zdania „nie pije, bo tak”.
Czas: 2x 45 min Wiek: 12-15 Koszt: 250 pln