Wsparcie

Wsparcie jest formą pomocy doraźnej w sytuacji kryzysu. Są to spotkania służące wsparciu. Może mieć formę psychoedukacyjną lub/i przepracowania bieżących trudności. Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb oraz ustaleń z terapeutą.