Terapia dorosłych

W Centrum INGENIUM uzyskasz profesjonalną pomoc psychologiczną, również bezpłatną.* Oferujemy pomoc osobom w kryzysie, które chcą zmienić zaistniałą sytuację, a nie wiedzą jak. Pomoc uzyskają również osoby homoseksualne.

Możesz skorzystać z następujących form pomocy:

Konsultacja

Psychoterapia

Psychoterapia uzależnień

 

 

 

* Bezpłatna pomoc psychologiczna, psychoterapia w ramach realizowanych projektów.