Rodzice

Proponujemy spotkania, które tak naprawdę są zarysem ważnych tematów. Mają one charakter wykładu, dyskusji, niektóre mogą zawierać elementy warsztatowe. Realizowane dotychczas:

Warsztaty dla rodziców rozstających się.

Warsztat skierowany do rodziców, którzy myślą, są w trakcie lub po rozwodzie (ew. po rozstaniu, w separacji). Ma charakter psychoedukacyjny, a poruszana tematyka  dotyczy głównie roli dziecka w konflikcie okołorozwodowym, rozumienia zachowań dzieci, doświadczanych przez nich emocji związanych z adaptacją do nowej sytuacji. Dwa spotkania warsztatowe.

Jak stawiać dziecku granice. 

„…dzieci potrzebują takich zasad życia, które jasno ustalają, co jest dobre, a co złe.” (R.Coles).

Na spotkaniu będziemy sprawdzać czym są granice, w jaki sposób wyznaczamy je dzieciom. Jak nasze granice wpływają, na to jakie dajemy dzieciom. Jak rozumieć przekraczanie granic przez dzieci.
Warsztat dla rodziców dzieci w wieku szkoły podstawowej. 

Zachęcanie do samodzielności.

Będziemy szukać odpowiedzi na pytania czy chce by moje dziecko stawało się samodzielne? W jaki sposób rozwijać i wzmacniać naturalną samodzielność dziecka by jej nie tłumić. W jaki sposób pozwalać dzieciom na samodzielność. Jakiej samodzielności potrzebują dzieci by było to dla nich rozwojowe. Dzięki samodzielności dzieci uczą się sprawstwa i poczucia wpływu, a także buduje to ich poczucie własnej wartości. Warsztat dla rodziców dzieci w każdym wieku.

Samoregulacja emocji u dzieci i nie tylko;). 

Na warsztacie poznamy czym rózni się samoregulacja od samokontroli. Połaczymy wiedzę biologiczna z psychologiczną, aby zobaczyć jak w prosty sposób można radzić sobie z bombardującym nas każdego dnia stresem. Na warsztacie wspólnie postaramy się znaleźć odpowiedź jak pomóc dziecku, (a także sobie)  powrócić do stanu równowagi gdy dopadną Was trudne emocje. Warsztat dla rodziców dzieci w każdym wieku.

Dialog Motywujący z nastolatkiem

Warsztat o tym dlaczego tak trudno dogadać się z nastolatkiem, dlaczego słabo albo i wcale nie działają kary i nagrody oraz czym można zastąpić i ubogacić dotychczasowe narzędzia wychowawcze.