Stażyści i wolontariusze

Katarzyna Lewandowska

Trenerka umiejętności psychospołecznych, socjolożka, filozofka, mama dwóch córek (5 i 8 lat) zafascynowana rodzicielstwem bliskości, relacjami z ludźmi małymi i dużymi oraz rozwojem w zgodzie z samym sobą. Ukończyła Szkołę Trenerów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Collegium Civitas. Rozpoczyna kurs terapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT. Swoją wiedzę ustawicznie pogłębia korzystając z specjalistycznych kursów i warsztatów

W Centrum Ingenium bezpłatnie wspiera młode i dojrzałe mamy w wyzwaniach rodzicielstwa takich jak:

 • poczucie bezsilności i przytłoczenia rodzicielskiego (gdy czujesz, że wszystkiego jest za dużo i nie ogarniasz rzeczywistości)
 • stres i przeciążenie rodzicielskie
 • trudności z dbaniem o siebie i swoje dobre samopoczucie (samoregulacja)
 • kryzysy emocjonalne dzieci (m.in. wybuchy złości, zazdrość o nowe rodzeństwo, lęki separacyjne, adaptacja przedszkolna)
 • radzenie sobie z silnymi emocjami, własnymi i dziecka (regulacja emocji)
 • złość dziecka (jak radzić sobie z histerią i agresją dzieci)
 • złość rodzica (jak pomóc sobie, gdy dziecko doprowadza mnie do szału)
 • skuteczna komunikacja z małymi dziećmi (jak mówić, aby dzieci nas słuchały)
 • asertywność rodzica (jak konsekwentnie mówić dzieciom „nie”)

Katarzyna Grzybowska-Tomaszek

Trener, coach, konsultant z 20 letnim doświadczeniem w pracy indywidualnej i grupowej w kontekście projektów realizowanych dla klientów biznesowych, osób indywidualnych i sportowców. Szczególnie interesuję się rozwojem osobistych umiejętności, które mogą poprawić jakość życia: komunikacja, budowania relacji, regulacja emocji, „zarządzania własną energią”, przechodzenie przez zmianę, budowanie odporności psychicznej. Od 12 lat prowadzę procesy coachingowe w podejściu systemowym i holistycznym. Posiadam certyfikat coachingowy International Coaching Community (2008), moje umiejętności stale rozwijam w ramach wielu szkoleń własnych i poprzez przeprowadzenie licznych warsztatów i programów. Obecnie uczestniczy w 4-letnim całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji.

W Centrum INGENIUM pracuję jako wolontariusz i prowadzę:

 • Wsparcie w przechodzeniu przez zmianę – rozwijanie umiejętności radzenia sobie w zmianie, praca z emocjami, budowanie odporności (resilience) i elastyczności w przechodzeniu przez trudne sytuacje życiowe.
 • Konsultacje w sytuacjach kryzysowych: wypalenie zawodowe, utrata pracy, powrót do pracy po okresie choroby, konflikt, radzenie sobie ze stresem, doświadczenie mobbingu.

Anna Zielińska

Psycholog , pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Posiadam specjalizację z psychologicznej diagnozy klinicznej oraz psychologii biznesu. Obecnie uczestniczę w 4-letnim całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo-behawioralnym w Akademii Motywacji i Zmiany.

Doświadczenie zdobywam pracując jako pedagog specjalny z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej oraz jako psycholog w przedszkolach. Udzielam wsparcia dzieciom i młodzieży między innymi ze spektrum autyzmu, mutyzmem, niedostosowaniem społecznym.

W Centrum Ingenium prowadzę wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w obszarach:

 • Problemy wieku dorastania
 • Agresja i bunt
 • Trudności w relacjach społecznych
 • Zauważalne pogorszenie nastroju
 • Doświadczanie przemocy
 • Zaniżona samoocena
 • Trudności szkolne
 • Lęki, fobie
 • Objawy somatyczne
 • Nadpobudliwość, impulsywność
 • Spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera
 • Rozwód rodziców
 • Gwałtowne zmiany nastroju, apatia, smutek

Psychoterapia stażyści

W Ingenium możesz skorzystać z niskopłatnej psychoterapii prowadzonej przez naszych stażystów uczących się szkołach psychoterapeutycznych. Stażyści są po studiach magisterskich i w trakcie szkoleń psychoterapeutycznych  poszerzają swoje kompetencje w prowadzeniu psychoterapii w różnych podejściach.

Anna Kossakowska

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia w podejściu psychodynamicznym. Jestem na drugim roku szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, zajęcia prowadzą superwizorzy certyfikowani przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Z wykształcenia jestem socjologiem i psychologiem, od kilku lat jestem związana zawodowo z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie pracuję w 116 111 – telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży oraz w Centrum Dziecka i Rodziny jako specjalista ds. pierwszego kontaktu. Odbyłam liczne szkolenia z zakresu profilaktyki, interwencji i wsparcia psychologicznego, kurs seminaryjny dotyczący uzależnień behawioralnych, staż w I Klinice Psychiatrycznej, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.