Psychoterapia stażyści

W Ingenium możesz skorzystać z niskopłatnej psychoterapii prowadzonej przez naszych stażystów uczących się szkołach psychoterapeutycznych. Stażyści są po studiach magisterskich i w trakcie szkoleń psychoterapeutycznych  poszerzają swoje kompetencje w prowadzeniu psychoterapii w różnych podejściach.

Justyna Obzejta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, na ostatnim roku Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie spełniającego wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pedagogiem, muzykiem, muzykoterapeutą.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie.
W Centrum Ingenium prowadzę psychoterapię dorosłych w podejściu psychodynamicznym. Pracuję terapeutycznie z osobami, które doświadczają zaburzeń lękowych, nerwicowych, depresji, mają trudności w relacjach, chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie.
Swoją pracę regularnie superwizuję u licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Paulina Szczepankowska

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii,
w Paulina_SzczepankowskaLaboratorium Psychoedukacji, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzę terapię w nurcie psychodynamicznym.

Doświadczenie zdobywałam m. in. w trakcie stażu klinicznego na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w  Warszawie, w Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, w Klinice Psychologiczno – Psychiatrycznej NZOZ PsychoMedic.pl, gdzie byłam członkiem Zespołu Reflektującego, w Ośrodku Pomocy Społecznej Bemowo m. st. Warszawy. 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji Certyfikowanych Superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuję z osobami, które:

  • przeżywają trudności w relacjach z innymi, czują się niezrozumiane,
  • nie radzą sobie ze złością, własną agresją, często wchodzą w konflikty,
  • cierpią z powodu niskiej samooceny,
  • doświadczają poczucia winy, wstydu,
  • mają poczucie braku sensu, satysfakcji, pustki,
  • borykają się z kryzysami życiowymi,
  • są nadmiernie krytyczne wobec siebie i innych,
  • doświadczają konfliktów wewnętrznych i lęku,
  • chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie.