Psychoterapia stażyści

W Ingenium możesz skorzystać z bezpłatnej i niskopłatnej psychoterapii prowadzonej przez naszych stażystów uczących się szkołach psychoterapeutycznych. Stażyści są po studiach magisterskich i w trakcie szkół poszerzają swoje kompetencje w prowadzeniu psychoterapii w różnych podejściach.

Psychoterapia bezpłatna i niskopłatna

Justyna Obzejta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, na ostatnim roku Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie spełniającego wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pedagogiem, muzykiem, muzykoterapeutą.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie.
W Centrum Ingenium prowadzę psychoterapię dorosłych w podejściu psychodynamicznym. Pracuję terapeutycznie z osobami, które doświadczają zaburzeń lękowych, nerwicowych, depresji, mają trudności w relacjach, chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie.
Swoją pracę regularnie superwizuję u licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Marta Morawska  

Jestem psychologiem na drugim roku szkolenia psychoterapii MABOR, gdzie uczę się prowadzenia terapii w nurcie integracyjnym z naciskiem na podejście systemowe. Szkolenie to jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoje doświadczenie zdobywałam w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP, gdzie uczestniczyłam w terapii rodzin jako członek Zespołu Reflektującego; w Stowarzyszeniu Aslan, gdzie jako stażysta prowadziłam konsultacje psychologiczne oraz grupy : psychoterapeutyczną, socjoterapeutyczną oraz psychoedukacyjną dla młodzieży. W trakcie studiów odbyłam praktyki w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zdobywałam doświadczenie terapii środowiskowej w Instytucie Rozwoju Terapii Autyzmu oraz uczestniczyłam w stażu jako konsultantka Telefonu Zaufania 116 111 prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Zapraszam do kontaktu osoby po 16 r.ż, które chcą pracować nad rozpoznawaniem i wyrażaniem swoich emocji, budowaniem satysfakcjonujących relacji, wzmocnieniem poczucia własnej wartości, dbaniem o własne potrzeby.