Stażyści i wolontariusze

Katarzyna Grzybowska-Tomaszek

Trener, coach, konsultant z 20 letnim doświadczeniem w pracy indywidualnej i grupowej w kontekście projektów realizowanych dla klientów biznesowych, osób indywidualnych i sportowców. Szczególnie interesuję się rozwojem osobistych umiejętności, które mogą poprawić jakość życia: komunikacja, budowania relacji, regulacja emocji, „zarządzania własną energią”, przechodzenie przez zmianę, budowanie odporności psychicznej. Od 12 lat prowadzę procesy coachingowe w podejściu systemowym i holistycznym. Posiadam certyfikat coachingowy International Coaching Community (2008), moje umiejętności stale rozwijam w ramach wielu szkoleń własnych i poprzez przeprowadzenie licznych warsztatów i programów.

W Centrum INGENIUM pracuję jako wolontariusz i prowadzę:

 • Wsparcie w przechodzeniu przez zmianę – rozwijanie umiejętności radzenia sobie w zmianie, praca z emocjami, budowanie odporności (resilience) i elastyczności w przechodzeniu przez trudne sytuacje życiowe.
 • Konsultacje w sytuacjach kryzysowych: wypalenie zawodowe, utrata pracy, powrót do pracy po okresie choroby, konflikt, radzenie sobie ze stresem, doświadczenie mobbingu.

Anna Zielińska

Psycholog , pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Posiadam specjalizację z psychologicznej diagnozy klinicznej oraz psychologii biznesu. Obecnie uczestniczę w 4-letnim całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo-behawioralnym w Akademii Motywacji i Zmiany.

Doświadczenie zdobywam pracując jako pedagog specjalny z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej oraz jako psycholog w przedszkolach. Udzielam wsparcia dzieciom i młodzieży między innymi ze spektrum autyzmu, mutyzmem, niedostosowaniem społecznym.

W Centrum Ingenium prowadzę wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w obszarach:

 • Problemy wieku dorastania
 • Agresja i bunt
 • Trudności w relacjach społecznych
 • Zauważalne pogorszenie nastroju
 • Doświadczanie przemocy
 • Zaniżona samoocena
 • Trudności szkolne
 • Lęki, fobie
 • Objawy somatyczne
 • Nadpobudliwość, impulsywność
 • Spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera
 • Rozwód rodziców
 • Gwałtowne zmiany nastroju, apatia, smutek

Psychoterapia stażyści

W Ingenium możesz skorzystać z niskopłatnej psychoterapii prowadzonej przez naszych stażystów uczących się szkołach psychoterapeutycznych. Stażyści są po studiach magisterskich i w trakcie szkoleń psychoterapeutycznych  poszerzają swoje kompetencje w prowadzeniu psychoterapii w różnych podejściach.

Paulina Szczepankowska

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii,
w Paulina_SzczepankowskaLaboratorium Psychoedukacji, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzę terapię w nurcie psychodynamicznym.

Doświadczenie zdobywałam m. in. w trakcie stażu klinicznego na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w  Warszawie, w Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, w Klinice Psychologiczno – Psychiatrycznej NZOZ PsychoMedic.pl, gdzie byłam członkiem Zespołu Reflektującego, w Ośrodku Pomocy Społecznej Bemowo m. st. Warszawy. 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji Certyfikowanych Superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuję z osobami, które:

 • przeżywają trudności w relacjach z innymi, czują się niezrozumiane,
 • nie radzą sobie ze złością, własną agresją, często wchodzą w konflikty,
 • cierpią z powodu niskiej samooceny,
 • doświadczają poczucia winy, wstydu,
 • mają poczucie braku sensu, satysfakcji, pustki,
 • borykają się z kryzysami życiowymi,
 • są nadmiernie krytyczne wobec siebie i innych,
 • doświadczają konfliktów wewnętrznych i lęku,
 • chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie.

Paulina Dąbrowska

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w nurcie psychodynami­cznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, trenerka, pedagożka i socjoterapeutka.  Doświadczenie zdobywałam m.in w Młodzieżowym Ośrodku  Socjoterapii, Placówkach Wsparcia Dziennego oraz organizacjach pozarządowych. Obecnie jestem związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie prowadzę wsparcie telefoniczne oraz online dla dzieci i młodzieży, a także koordynuję pracę swojego zespołu. Zajmuję się również prowadzeniem  szkoleń  dla  profesjonalistów,  warsztatów  dla dzieci i młodzieży, a w wolnym czasie piszę artykuły.