Małgorzata Dybicka

Psychoterapeuta uzależnień

Pedagog,  psychoterapeuta uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz edukator rodzinny

W Centrum Ingenium prowadzi:

  • psychoterapie uzależnień;gosia
  • psychoterapie z osobami współuzależnionymi oraz
    z syndromem DDA  MDDA;
  • konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców;
  • indywidualną terapię dzieci i młodzieży m.in. z dziećmi nieśmiałymi, mającymi trudności w komunikacji czy zlością, a także podejmujące zachowania ryzykowne, eksperymentujące z substancjami psychoaktywnymi, sprawiące trudnosci wychowawcze;
  • warsztaty profilaktyczne.

Doświadczenie:

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalizacja pedagogika resocjalizacyjna). W Instytucie Psychologii Zdrowia PTP ukończyła  specjalistyczne studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Specjalistyczne Studium w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych  w zakresie specjalista psychoterapii uzależnień. W Towarzystwie Terapii Motywującej ukończyła specjalistyczne szkolenie z dziedziny terapii osób uzależnionych, jak i doznających przemocy. Posiada także certyfikat specjalisty ds. pracy z osobami z syndromem DDA i MDDA. Uczestniczyła w kursie trenerskim interwencji poznawczo – behawioralnej ART ® W trakcje pracy zawodowej ukończyła wszelkie specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki HIV/AIDS oraz leczenia uzależnień, jak i współuzależnień.

Od 2005 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem MONAR jako terapeuta uzależnień. Posiada do świadczenie w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych, prelekcji dla rodziców, jak i kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki uzależnień, treningu umiejętności społecznych,  socjoterapii jak i konsultacji zarówno dla rodziców, jak i młodzieży borykającej się z trudnościami. W pracy zawodowej wspiera także osoby z trudnościami dnia codziennego poprzez interwencje kryzysową, jak i wsparcie terapeutyczne. Doświadczenie zawodowe obejmuje terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych, konsultacje i poradnictwo w zakresie problemów wychowawczych i rodzinnych, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, profilaktycznych oraz rozwijających umiejętności interpersonalne.