Jak budować autonomię dziecka z Zespołem Aspergera

Bezpłatny warsztat dla rodziców mieszkających w Warszawie.

Na spotkanie warsztatowo- wykładowe zapraszamy rodziców dzieci z ZA, którzy chcą dowiedzieć się:

  • co jest rozwojowe u dorastającego dziecka z ZA, a kiedy należy się martwić
  • jak wspierać swoje dziecko w procesie dojrzewania i dorastania,
  • jak mówić o trudnych sprawach związanych z dojrzewaniem
  • jak budować odpowiedzialność u dziecka
  • w jaki sposób rozmawiać i co sprzyja budowaniu dobrych relacji z dorastającym dzieckiem

Spotykamy się 6 listopada, godz.10 – 14,

w Centrum Ingenium, ul. Meissnera 12.

Spotkanie bezpłatne dla mieszkańców Warszawy.

Zapisy: 515 260 665 lub kontakt@centrumingenium.pl

Warsztat poprowadzą:

Dominika Szabat

Dominika Szabat

Maria Szilagyi

Doświadczone pedagożki które od lat pracują z dziećmi z zespołem Aspergera. Mają doświadczenie pracy indywidualnej oraz funkcjonowania dziecka w systemie edukacyjnym.

Warsztaty bezpłatne dla mieszkańców Warszawy w ramach projektu Centrum Ingenium- poradnictwo rodzinne współfinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy. Pierwszeństwo mają osoby z terenów rewitalizacji (zał. 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawa).   

Posted in Bez kategorii.