GRUPA DLA DZIECI (10-12 lat) W SYTUACJI OKOŁOROZWODOWEJ RODZICÓW

Zapraszamy dzieci, których rodzice są w trakcie lub po rozstaniu na spotkania grupowe, których celem jest:
– odreagowywania napięcia emocjonalnego związanego z  rozstaniem rodziców;

– wsparcie w adaptowaniu się do zachodzących zmian;- rozwijanie umiejętności rozumienia i radzenia sobie z trudnymi emocjami;

– stworzenie bezpiecznej przestrzeni na wyrażanie własnych uczuć;

– uświadomienie własnych potrzeb i rozwijanie umiejętności ich komunikowania. 

 Planowany termin pierwszego spotkania

zaczynamy 16.04.2021, g. 17.00 – 18.30

Prowadzący: Aneta Brzozowska i Joanna Warakomska

Pierwszeństwo mają osoby z terenów rewitalizacji (zał. 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawa).

Zapisy: kontakt@centrumingenium.pl lub telefonicznie 515 260 665

Spotkania odbywają się w Centrum INGENIUM, Warszawa – Praga Południe.

Posted in Bez kategorii, dziecko, grupa wsparcia.