GRUPA DLA DZIECI (10-12 lat) W SYTUACJI OKOŁOROZWODOWEJ RODZICÓW

Zapraszamy dzieci, których rodzice są w trakcie lub po rozstaniu na spotkania grupowe, których celem jest:

– odreagowywania napięcia emocjonalnego związanego z  rozstaniem rodziców;

– wsparcie w adaptowaniu się do zachodzących zmian;

– rozwijanie umiejętności rozumienia i radzenia sobie z trudnymi emocjami;

– stworzenie bezpiecznej przestrzeni na wyrażanie własnych uczuć;

– uświadomienie własnych potrzeb i rozwijanie umiejętności ich komunikowania. 

 Planowany termin pierwszego spotkania

16 wrzesień 2020, g. 16.30 – 18.00

Prowadzący: Aneta Brzozowska i Joanna Warakomska

Pierwszeństwo mają osoby z terenów rewitalizacji (zał. 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawa).

Zapisy: kontakt@centrumingenium.pl lub telefonicznie 515 260 665
(można wysłać sms podając termin warsztatu lub formę pomocy)

Spotkania odbywają się w Centrum INGENIUM, Warszawa – Praga Południe.

Posted in Bez kategorii, dziecko, grupa wsparcia.