GRUPA DLA DZIECI (10-12 lat) W SYTUACJI OKOŁOROZWODOWEJ RODZICÓW

Zapraszamy dzieci, których rodzice są w trakcie lub po rozstaniu na spotkania grupowe, których celem jest:

– odreagowywania napięcia emocjonalnego związanego z  rozstaniem rodziców;

– wsparcie w adaptowaniu się do zachodzących zmian;

– rozwijanie umiejętności rozumienia i radzenia sobie z trudnymi emocjami;

– stworzenie bezpiecznej przestrzeni na wyrażanie własnych uczuć;

– uświadomienie własnych potrzeb i rozwijanie umiejętności ich komunikowania. 

Termin: środy, 16-17.30;

 Planowany termin pierwszego spotkania- styczeń 2020 r.

Trwa nabór do kolejnej grupy- początek spotkań planowany na wrzesień 2020r.

Prowadzący: Tomasz Szustkiewicz i Joanna Warakomska

Pierwszeństwo mają osoby z terenów rewitalizacji (zał. 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawa).

Zapisy: kontakt@centrumingenium.pl lub telefonicznie 515 260 665
(można wysłać sms podając termin warsztatu lub formę pomocy)

Spotkania odbywają się w Centrum INGENIUM, Warszawa – Praga Południe.

Posted in Bez kategorii, dziecko, grupa wsparcia.