GRUPA WSPARCIA DLA DZIECI (10-12 lat)

Zapraszamy dzieci w wieku 10–12 lat, które doświadczyły bądź doświadczają kryzysu związanego z sytuacją pandemii, na spotkania grupowe, których celem jest:

  • odreagowywania napięcia emocjonalnego związanego z niestabilną sytuacją;
  • odreagowywania napięcia emocjonalnego związanego z rodzinnymi kryzysami (konflikty między rodzicami, rozwód, separacje);
  • wsparcie w adaptowaniu się do powrotu do szkoły;
  • rozwijanie umiejętności rozumienia i radzenia sobie z trudnymi emocjami;
  • stworzenie bezpiecznej przestrzeni na wyrażanie własnych uczuć;
  • uświadomienie własnych potrzeb i rozwijanie umiejętności ich komunikowania;
  • wypracowanie sposobów radzenia sobie ze stresem.

Termin: piątki, godzina 17.00-19.00 (10 spotkań);

Planowany termin pierwszego spotkania – 3 września 2021 r.

Prowadzący: Aneta Brzozowska  i Joanna Warakomska

Spotkania są bezpłatne.

Pierwszeństwo mają osoby z terenów rewitalizacji (zał. 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawa).

Zapisy: kontakt@centrumingenium.pl lub telefonicznie 515 260 665


Spotkania odbywają się w Centrum INGENIUM, w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Posted in Bez kategorii, dziecko, grupa wsparcia.