Ursynów bezpłatne grupy dla dzieci 11-15 lat.

Zapraszamy do udziału mieszkańców dzielnicy Ursynów
m.st.Warszawy w projekcie: Bliżej siebie dalej od przemocy.

TRWA NABÓR !!!

Odbiorcy:

Dzieci i młodzież w wieku 11-15lat, którzy mają trudności w relacjach z rówieśnikami, z powodu agresywnych zachowań oraz ich rodzice. Podczas spotkań będziemy poznawać swoje mocne strony, rozwijać umiejętności skutecznego komunikowania swoich myśli i potrzeb, lepiej się dogadywać z innymi. Planujemy stworzyć dwie małe grupy do 6 uczestników. 
Ruszamy we wrześniu jedna grupa w czwartki popołudniu (12 godzinnych spotkań), a druga w  sobotnie poranki (4 x 3-godzinne spotkania) . 

Formy bezpłatnego wsparcia:

  • Konsultacje kwalifikujące do udziału w projekcie – od maja 2020.
  • Grupy wsparcia dla dzieci (po 12 h) .
  • Warsztaty dla rodziców – trzy spotkania po 5h

Zapisy:
Prosimy o kontakt w celu ustalenia terminów konsultacji :
515 260 665  lub kontakt@centrumingenium.pl

Warsztaty będą odbywać się w zaprzyjaźnionym ze Stowarzyszeniem gabinecie terapeutycznym GAJ ul.Magellana 11 m 48

Projekt jest realizowany dzięki finansowaniu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

fot.freeimages.com

Mieszkańcy Pragi Południe bezpłatna pomoc

Centrum Ingenium – to  projekt finansowany przez m.st. Warszawa- Urząd Dzielnicy Praga Południe.

Centrum Ingenium prowadzi wielowymiarowe działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga – Południe.

Prowadzone będą bezpłatne działania takie jak:

W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego przewidziane w projekcie działania indywidualne: psychoterapia, psychoterapia uzależnień, psychoterapia dzieci i młodzieży, konsultacje psychologiczno-pedagogiczne odbywać się będą w trybie online poprzez komunikatory dostępne dla klientów.

Projekt realizowany do wyczerpania miejsc, ich ilość jest ograniczona. W przypadku braku miejsc po odbyciu konsultacji zostaniecie Państwo wpisaniu na listę osób oczekujących na kolejny projekt. Pierwszeństwo maja osoby  z rejonów ulic wskazanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Zapisy telefonicznie lub e-mailowo kontakt@centrumingenium.pl, przy zapisie prosimy o podanie numeru telefonu oraz imienia i nazwiska.

VIT – Wideotrening komunikacji

Zapraszamy do bezpłatnego treningu komunikacji – VIT

To krótki intensywny trening, sposób doskonalenia umiejętności komunikowania się poprzez pracę z kamerą. Skupia się tylko na pozytywach i pokazuje to, co ważne dla relacji rodzic – dziecko.

Oferta bezpłatna jest dla rodziców, którzy chcą lepiej się komunikować w rodzinie. Chcą tworzyć dobre relacje.

Terminy indywidualnie ustalane z rodziną. Więcej informacji o metodzie znajdziecie Państwo tutaj. Prowadząca Aneta Brzozowska. w razie pytań proszę o tel. 515 260 631

Projekt Centrum Ingenium – poradnictwo rodzinne współfinansuje M.ST. Warszawa