Nabór zakończony! Grupy rozwojowo – terapeutyczne

w tym trening umiejętności społecznych, gry i zabawy interakcyjne, elementy terapii poznawczo – behawioralnej i motywującej.

I Grupa 6-8 lat

Środa, godzina 14.30 – 15.30

Pierwsze spotkanie:  28 kwietnia 2021r.

Planowana ilość spotkań to 12. Brak miejsc.

II Grupa 9 – 11 lat

Środa, godzina 16 – 17

Pierwsze spotkanie: 28 kwietnia 2021r.

Planowana ilość spotkań to 12. Brak miejsc.

III Grupa 12 – 15 lat

Środa, godzina 17.30 – 18.30

Pierwsze spotkanie: 28 kwietnia 2021r.

Planowana ilość spotkań to 12. Brak miejsc.

Trening jest autorskim programem. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie spotkań pracujemy nad określaniem swoich mocnych stron i umiejętności, poznawania i wyrażania emocji i potrzeb, nawiązywanie relacji w grupie, rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Wykorzystujemy gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne,  elementy ART- Treningu Zastępowania Agresji,  dialog motywujący.

Przed dołączeniem do grupy wymagane są 2 konsultacje: 1  z rodzicem i 1 z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Prowadzący: Aneta Brzozowska, Dominika Szabat

Zapisy: kontakt@centrumingenium.pl, tel.: 515 260 665

Dodatkowe pytania można uzyskać pod numerem telefonu 515 260 631

Oferta jest bezpłatna dla mieszkańców Pragi Południe, projekt współfinansuje Urząd Dzielnicy Praga Południe M.St Warszawy

Oferta jest bezpłatna, projekt współfinansuje Urząd Dzielnicy Praga Południe

GRUPA WSPARCIA DLA DZIECI (10-12 lat)

Zapraszamy dzieci w wieku 10-12 lat, które doświadczyły bądź doświadczają  kryzysu związanego z sytuacją pandemii, na spotkania grupowe, których celem jest:

– odreagowywania napięcia emocjonalnego związanego z niestabilną sytuacją;

odreagowywania napięcia emocjonalnego związanego z rodzinnymi kryzysami (konflikty między rodzicami, rozwód, separacje);

– wsparcie w adaptowaniu się do powrotu do szkoły;

– rozwijanie umiejętności rozumienia i radzenia sobie z trudnymi emocjami;

– stworzenie bezpiecznej przestrzeni na wyrażanie własnych uczuć;

– uświadomienie własnych potrzeb i rozwijanie umiejętności ich komunikowania;

– wypracowanie sposobów radzenia sobie ze stresem.

Termin: piątki, godzina 17.00-19.00 (10 spotkań);

 Planowany termin pierwszego spotkania- 3 września 2021 r.

Prowadzący: Aneta Brzozowska  i Joanna Warakomska

Spotkania są bezpłatne.

Pierwszeństwo mają osoby z terenów rewitalizacji (zał. 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawa).

Zapisy: kontakt@centrumingenium.pl lub telefonicznie 515 260 665


Spotkania odbywają się w Centrum INGENIUM, Warszawa – Praga Południe.

Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych


Zapraszamy na spotkanie grupowe kobiety, które są wspołuzależnione.

Podczas spotkań będziesz mogła poznać swoje mocne strony oraz nabyć umiejętności skutecznego komunikowania swoich myśli i potrzeb, a także nauczysz się wyrażać swoje oczekiwania wobec innych osób.

Termin: Grupa wsparcia dla kobiet współuależnionych rusza 10.01.2020 r. do dnia 20.03.2020 r. (10 spotkań po 3 godziny). Piątki 17-20.

Prowadzący: Małgorzata Dybicka psychoterapeuta uzależnień

Centrum INGENIUM- poradnictwo rodzinne projekt realizowany w latach 2018-2021 współfinansowany ze środków m. st. Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Pierwszeństwo mają osoby z terenów rewitalizacji (zał. 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawa).


Zapisy: kontakt@centrumingenium.pl lub telefonicznie 515 260 665 (można wysłać sms podając termin warsztatu lub formę pomocy)

Spotkania odbywają się w Centrum INGENIUM.