VIT – Wideotrening komunikacji

Zapraszamy do bezpłatnego treningu komunikacji – VIT

To krótki intensywny trening, sposób doskonalenia umiejętności komunikowania się poprzez pracę z kamerą. Skupia się tylko na pozytywach i pokazuje to, co ważne dla relacji rodzic – dziecko.

Oferta bezpłatna jest dla rodziców, którzy chcą lepiej się komunikować w rodzinie. Chcą tworzyć dobre relacje.

Terminy indywidualnie ustalane z rodziną. Więcej informacji o metodzie znajdziecie Państwo tutaj. Prowadząca Aneta Brzozowska. w razie pytań proszę o tel. 515 260 631

Projekt Centrum Ingenium – poradnictwo rodzinne współfinansuje M.ST. Warszawa

PWR- Program Wzmacniania Rodziny 2020r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym dla mieszkańców Warszawy

„PROGRAMIE WZMACNIANIA RODZINY”

Dla rodziców/opiekunów dziecka w wieku 10-14 lat.

Program to warsztaty dla rodziców i dzieci, którzy uczestniczą razem w zajęciach.

Warsztat obejmuje tematy komunikacji  z dzieckiem, stosowania konsekwencji, ustalania  zasad, prowadzenia trudnych rozmów nt. tematy seksu, narkotyków, alkoholu.

Nastolatki uczą się radzić sobie z trudnymi sytuacjami, lepiej się komunikować z rodzicami, lepiej ich rozumieć. Wspólnie polepszają relacje.

Termin:  środy 18-20, 7 spotkań po 2h od września 2020 r. Miejsce dla 6 rodzin.

Prowadzący: Aneta Brzozowska, Tomasz Szustakiewicz


GRUPA DLA DZIECI (10-12 lat) W SYTUACJI OKOŁOROZWODOWEJ RODZICÓW

Zapraszamy dzieci, których rodzice są w trakcie lub po rozstaniu na spotkania grupowe, których celem jest:

– odreagowywania napięcia emocjonalnego związanego z  rozstaniem rodziców;

– wsparcie w adaptowaniu się do zachodzących zmian;

– rozwijanie umiejętności rozumienia i radzenia sobie z trudnymi emocjami;

– stworzenie bezpiecznej przestrzeni na wyrażanie własnych uczuć;

– uświadomienie własnych potrzeb i rozwijanie umiejętności ich komunikowania. 

Termin: środy, 16-17.30;

 Planowany termin pierwszego spotkania- styczeń 2020 r.

Trwa nabór do kolejnej grupy- początek spotkań planowany na wrzesień 2020r.

Prowadzący: Tomasz Szustkiewicz i Joanna Warakomska

Pierwszeństwo mają osoby z terenów rewitalizacji (zał. 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawa).

Zapisy: kontakt@centrumingenium.pl lub telefonicznie 515 260 665
(można wysłać sms podając termin warsztatu lub formę pomocy)

Spotkania odbywają się w Centrum INGENIUM, Warszawa – Praga Południe.

Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych


Zapraszamy na spotkanie grupowe kobiety, które są wspołuzależnione.

Podczas spotkań będziesz mogła poznać swoje mocne strony oraz nabyć umiejętności skutecznego komunikowania swoich myśli i potrzeb, a także nauczysz się wyrażać swoje oczekiwania wobec innych osób.

Termin: Grupa wsparcia dla kobiet współuależnionych rusza 10.01.2020 r. do dnia 20.03.2020 r. (10 spotkań po 3 godziny). Piątki 17-20.

Prowadzący: Małgorzata Dybicka psychoterapeuta uzależnień

Centrum INGENIUM- poradnictwo rodzinne projekt realizowany w latach 2018-2021 współfinansowany ze środków m. st. Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Pierwszeństwo mają osoby z terenów rewitalizacji (zał. 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawa).


Zapisy: kontakt@centrumingenium.pl lub telefonicznie 515 260 665 (można wysłać sms podając termin warsztatu lub formę pomocy)

Spotkania odbywają się w Centrum INGENIUM.

Bezpłatna pomoc dla Warszawy 2018-21

W ramach projektu Centrum Ingenium- poradnictwo rodzinne współfinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy zapraszamy mieszkańców Warszawy do skorzystania z bezpłatnej pomocy terapeutycznej i psychologicznej w latach 2018-2021.

Projekt kierujemy do rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, w tym rodziny zastępcze i adopcyjne, w szczególności niepełne lub wielodzietne, ubogie i zagrożone marginalizacją zamieszkałe teren m. st. Warszawa w szczególności z obszarów zalecanej szczególnej koncentracji działań w poszczególnych dzielnicach (zał 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

W ramach projektu zapraszamy na:

 • konsultacje
 • wsparcie rodzin
 • psychoterapię- zapisy na 2020 rok
 • terapię uzależnień
 • terapię dzieci i młodzieży
 • poradnictwo kryzysowe
 • warsztaty dla rodziców- 23.03 i 18.05
 • grupy wsparcia
  • dla dzieci klasa 4-5 w sytuacji okołorozwodowej, środy 16-17.30, start 13.03
  • grupa dla współuzależnionych kobiet od 11.05
 • terapię rodzin- od 2021 roku
 • VIT- wideotrening komunikacji
 • PWR- Program Wzmacniania Rodziny- od 13.03

Informacje o konkretnych działaniach i terminach podawane będą na bieżąco.

Trening Umiejętności Społecznych

odpłatny  2020 r.

I Grupa 7-8 lat 

Środa, godzina: 15-16

Pierwsze spotkanie: 8 stycznia 2020 r. po zebraniu grupy

Planowana ilość spotkań to 12.    Grupa zamknięta!

II Grupa 15-18 lat (po uzyskaniu dotacji, istnieje możliwość, że będą bezpłatne dla mieszkańców Pragi Południe)

Środa, godzina: 19-20

Pierwsze spotkanie: marzec 2020 r. po zebraniu grupy

Planowana ilość spotkań to 12.    Trwa nabór!

Trening jest autorskim programem. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie spotkań pracujemy nad określaniem swoich mocnych stron i umiejętności, poznawania i wyrażania emocji i potrzeb, nawiązywanie relacji w grupie, rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Wykorzystujemy gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne,  elementy ART- Treningu Zastępowania Agresji,  dialog motywujący.

Przed dołączeniem do grupy wymagane są 2 konsulatcje: 1  z rodzicem i 1 z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Prowadzący: Aneta Brzozowska,  Tomasz Szustakiewicz

Zapisy:

kontakt@centrumingenium.pl, tel.: 515 260 665

Dodatkowe pytania można uzyskać pod numerem telefonu 515 260 631

Ilość spotkań- 12.

Koszt treningu: 50 zł x 12 = 600 zł

Płatność przelewem na konto za całość  lub za połowę zajęć min 7 dni przed rozpoczęciem treningu.

 

Psychoterapia bezpłatna i niskopłatna

W Ingenium możesz skorzystać z niskopłatnej psychoterapii prowadzonej przez stażystów szkół psychoterapeutycznych. Stazyści są po studiach magisterskich i w trkacie szkół poszerzaja swoje kompetencje w prowadzeniu psychoterapii w różnych podjeściach.

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami stażystów  TUTAJ

Przed rozpoczęciem psychoterapii u stażysty zapraszamy na konsultację. Bedzie to spotkanie z psychoterapeutą, który pomoże okreslić obszar trudności.