VIT – Wideotrening komunikacji

Zapraszamy do bezpłatnego treningu komunikacji – VIT

To krótki intensywny trening, sposób doskonalenia umiejętności komunikowania się poprzez pracę z kamerą. Skupia się tylko na pozytywach i pokazuje to, co ważne dla relacji rodzic – dziecko.

Oferta bezpłatna jest dla rodziców, którzy chcą lepiej się komunikować w rodzinie. Chcą tworzyć dobre relacje.

Terminy indywidualnie ustalane z rodziną. Więcej informacji o metodzie znajdziecie Państwo tutaj. Prowadząca Aneta Brzozowska. w razie pytań proszę o tel. 515 260 631

Projekt Centrum Ingenium – poradnictwo rodzinne współfinansuje M.ST. Warszawa

Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych


Zapraszamy na spotkanie grupowe kobiety, które są wspołuzależnione.

Podczas spotkań będziesz mogła poznać swoje mocne strony oraz nabyć umiejętności skutecznego komunikowania swoich myśli i potrzeb, a także nauczysz się wyrażać swoje oczekiwania wobec innych osób.

Termin: Grupa wsparcia dla kobiet współuależnionych rusza 10.01.2020 r. do dnia 20.03.2020 r. (10 spotkań po 3 godziny). Piątki 17-20.

Prowadzący: Małgorzata Dybicka psychoterapeuta uzależnień

Centrum INGENIUM- poradnictwo rodzinne projekt realizowany w latach 2018-2021 współfinansowany ze środków m. st. Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Pierwszeństwo mają osoby z terenów rewitalizacji (zał. 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawa).


Zapisy: kontakt@centrumingenium.pl lub telefonicznie 515 260 665 (można wysłać sms podając termin warsztatu lub formę pomocy)

Spotkania odbywają się w Centrum INGENIUM.

Bezpłatna pomoc dla Warszawy 2018-21

W ramach projektu Centrum Ingenium- poradnictwo rodzinne współfinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy zapraszamy mieszkańców Warszawy do skorzystania z bezpłatnej pomocy terapeutycznej i psychologicznej w latach 2018-2021.

Projekt kierujemy do rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, w tym rodziny zastępcze i adopcyjne, w szczególności niepełne lub wielodzietne, ubogie i zagrożone marginalizacją zamieszkałe teren m. st. Warszawa w szczególności z obszarów zalecanej szczególnej koncentracji działań w poszczególnych dzielnicach (zał 1 do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

W ramach projektu zapraszamy na:

 • konsultacje
 • wsparcie rodzin
 • psychoterapię- zapisy na 2020 rok
 • terapię uzależnień
 • terapię dzieci i młodzieży
 • poradnictwo kryzysowe
 • warsztaty dla rodziców- 23.03 i 18.05
 • grupy wsparcia
  • dla dzieci klasa 4-5 w sytuacji okołorozwodowej, środy 16-17.30, start 13.03
  • grupa dla współuzależnionych kobiet od 11.05
 • terapię rodzin- od 2021 roku
 • VIT- wideotrening komunikacji
 • PWR- Program Wzmacniania Rodziny- od 13.03

Informacje o konkretnych działaniach i terminach podawane będą na bieżąco.

Psychoterapia bezpłatna i niskopłatna

W Ingenium możesz skorzystać z niskopłatnej psychoterapii prowadzonej przez stażystów szkół psychoterapeutycznych. Stazyści są po studiach magisterskich i w trkacie szkół poszerzaja swoje kompetencje w prowadzeniu psychoterapii w różnych podjeściach.

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami stażystów  TUTAJ

Przed rozpoczęciem psychoterapii u stażysty zapraszamy na konsultację. Bedzie to spotkanie z psychoterapeutą, który pomoże okreslić obszar trudności.