Antonina Witkowska

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii przy

Laboratorium Psychoedukacji, spełniającego wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Uczestniczę również w trzyletnim Szkoleniu z Muzykoterapii Klinicznej i Psychodramy, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zdobywałam m.in. w placówce socjoterapeutycznej, w telefonie wsparcia dla osób w żałobie Fundacji Nagle Sami, w warszawskich środowiskowych domach samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz na Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym III Kliniki Psychiatrycznej
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W Centrum Ingenium prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym. Pracuję z osobami, które doświadczają sytuacji kryzysowych, trudności w relacjach, nasilonego lęku,depresji, poczucia pustki, utknięcia w życiu, samotności. Pracuję również z osobami z doświadczeniem psychozy. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji certyfikowanego superwizora PTP.