Adrian Kondraciuk

Adrian KondraciukPedagog specjalny, terapeuta młodzieży   

W kontakcie z młodym człowiekiem bardzo ważne jest dla mnie nawiązanie szczerej  i autentycznej relacji. Rozmówcę traktuję jako osobę będącą ekspertem od swojego życia. To on wyznacza kierunek pracy, opierając się na tym, co jest dla niego najważniejsze, a także ocenia postępy terapii. Moim zadaniem jest pomóc mu w określeniu celu i znalezieniu najwłaściwszej drogi do jego osiągnięcia, poszerzając perspektywę, a także koncentrując się na zasobach.

W Centrum INGENIUM pracuję z:

Młodzieżą, która:

  • ma niskie poczucie własnej wartości;
  • ma trudności w relacjach z innymi;
  • odczuwa lęk i niepokój;
  • jest wycofana;
  • przejawia zachowania agresywne;
  • sprawia problemy wychowawcze;
  • dokonuje samookaleczeń;
  • doznaje przemocy ze strony rówieśników;
  • doznaje trudności związanych z orientacją seksualną (LGBT);
  • potrzebuje wsparcia w podjęciu ważnych, życiowych decyzji;

Doświadczenie:
Jestem terapeutą pracującym w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest to rodzaj terapii krótkoterminowej, której celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania sytuacji, w której znalazł się klient. To, co odróżnia TSR od innych podejść terapeutycznych to brak zainteresowania diagnozą psychologiczną. W podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach istotna jest praca na zasobach, mocnych stronach i możliwościach klienta, które są niezbędne do rozwiązania problemu.

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłem specjalność: „pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną” na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Uzyskałem certyfikaty I oraz II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Solution-Focused Brief Therapy) oraz innych szkoleń specjalistycznych w konwencji

TSR w zakresie wybranych zagadnień klinicznych, akredytowanych przez ośrodki kształcenia terapii krótkoterminowej. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PST-TSR). Specjalizuję się w terapii indywidualnej młodzieży. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym, demoralizacją, oraz doświadczającą różnego rodzaju trudności. Obszarem moich działań jest również praca z osobami LGBT. Obecnie pracuje jako pedagog w Szkole Podstawowej oraz steetworker – pedagog ulicy na warszawskiej Pradze – Północ.